Miło nam poinformować, że nasi przyjaciele z grupy MISZ-MASZ doprowadzili do końca sprawy związane z rejestracją fundacji o tej samej nazwie. To pozwoli nam jeszcze bardziej rozwinąć skrzydła we wspólnych działaniach.

MISZ-MASZ łączy w jednym miejscu osoby ze skrajnie zróżnicowanymi zainteresowaniami – nazwa jest adekwatna do tego, co się wokół nich dzieje. Grupę stanowią osoby niepełnosprawne, pełnosprawne, rodzice, opiekunowie i wolontariusze.

„Parasol wspólnoty, akceptacji, a może ochronny? Kiedyś smutny, zdołowany, chwyć się parasola i razem z MISZ-MASZAMI przenieś się w krainę radości i szaleństwa” – napisała Krzysia Olszyna o logo fundacji.

„Choć fizycznie jesteśmy osobno, to w środku zawsze razem i to jest siła każdego z was. Czekając na upragnione spotkanie z wami, ten parasol to taki znak, że wszystko będzie dobrze” – dodała Monika Zasiadła-Walczak.

AKŻ Speedway Ostrów zachęca wszystkich do wsparcia Fundacji MISZ-MASZ.

FUNDACJA MISZ-MASZ
nr konta Aliorbank: 46 2490 0005 0000 4530 9347 4662

We are pleased to inform that our friends from the MISZ-MASZ group have successfully completed all of the matters related to the registration of the foundation under the same name. This will allow us to spread our wings in our joint activities even further.

MISZ-MASZ connected people with extremely diversified interests in one place – the name is adequate to what is happening around them. The croup consists of disabled persons, non-disabled persons, parents, guardians and volunteers.