Najważniejsze informacje od organizatora IV rundy Kaczmarek Electric Speedway Cup w Ostrowie Wielkopolskim w dniu 29 czerwca 2019 roku

 1. Otwarcie bramy parku maszyn nastąpi o godz. 11.00. Wjazd samochodami tylko na czas rozładunku i załadunku motocykli. W trakcie zawodów samochody parkują na parkingu przed parkiem maszyn.
 2. Wstęp do parku maszyn wyłącznie dla osób pełnoletnich. W parkingu mogą z zawodnikiem przebywać maksymalnie dwaj mechanicy.
 3. Biuro zawodów czynne będzie od godz. 11.00. Należy przygotować ważne badania lekarskie oraz polisę ubezpieczeniową NW na minimum 50.000 PLN. Każdy zawodnik podpisuje oświadczenie i otrzymuje opaski upoważniające do przebywania w parkingu podczas zawodów i poczęstunku po zawodach. Punkt gastronomiczny umieszczony będzie w parku maszyn.
 4. Odbiór techniczny sprzętu odbywać się będzie przed wyjazdem na próbę toru. Wymagane elementy wyposażenia to: deflektor, linka zabezpieczająca tłumik, osłona tłumika oraz tylny błotnik nowego typu, a także czepki na kask w kolorach: czerwonym, niebieskim, białym i żółtym.
 5. Dla kibiców otwarta będzie trybuna główna. Punkt medyczny znajdował się będzie na wejściu w pierwszy łuk, pomiędzy trybuną główną a nowym sektorem.
 6. Harmonogram treningu punktowanego: 11.00 – otwarcie bram parku maszyn, sprawdzanie dokumentów 12.00-12.30 – grzanie silników 12.45 – odprawa zawodników 13.00 – próba toru: kolejność wyjazdów zgodnie z programem, tj. grupa Platinum/Gold nr 1-3, 4-6 itd. Próba toru trwa dwie minuty od momentu zamknięcia bramy parku maszyn. 13.40 – prezentacja zawodników 14.00 – start pierwszego biegu.
 7. W parku maszyn obecna będzie służba porządkowa oraz kierownik zawodów. Prosimy o respektowanie ich poleceń. W przypadku notorycznego niestosowania się do próśb i poleceń, będzie można otrzymać nakaz udania się na trybuny.
 8. W rundzie zasadniczej wyścigi odbywają się na dystansie dwóch okrążeń. W finałach wyścig trwa trzy okrążenia.
 9. Obowiązuje punktacja 3-2-1-0. W przypadku zdobycia równej ilości punktów o kolejności decyduje liczba zwycięstw, drugich, trzecich i czwartych miejsc, ilość „literek”, a następnie bezpośredni pojedynek. Jeżeli nie doszło do bezpośredniego pojedynku, odbędzie się wyścig dodatkowy (przepis obowiązuje jedynie w momencie, gdy nie można rozstrzygnąć, kto wejdzie do finału).
 10. Za niebezpieczną i zagrażającą zdrowiu zawodników jazdę, sędzia będzie mógł udzielić ostrzeżenia, a jeżeli sytuacja będzie się powtarzać wykluczenia z wyścigu, a w ostateczności z zawodów.
 11. W momencie, kiedy na torze znajdują się uczestnicy pierwszego wyścigu, uczestnicy drugiego stoją ustawieni przed bramą parku maszyn, itd.
 12. Świeca na starcie i każdy upadek z winy zawodnika skutkował będzie wykluczeniem z powtórki. Jeżeli dojdzie do upadku dwóch lub więcej zawodników, wówczas decyduje sędzia zawodów. Jeżeli do upadku dojdzie na drugim okrążeniu, wyniki biegu będą zaliczone.
 13. Dotknięcie taśmy skutkuje cofnięciem o 15 metrów w powtórce wyścigu.
 14. Szanujemy zdrowie swoje i kolegów z toru. Najważniejszy jest udział w treningu punktowanym, a nie zdobycz punktowa. Ścigajmy się w duchu rywalizacji fair play.

AKŻ SPEEDWAY OSTRÓW